Veľkokapacitný kontajner v Lorinčíku bude v termíne 30. 6. – 7. 7. 2011.