Prezedentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z. vyhlásila referendum a určila deň ich konania

na sobotu 21. januára 2022

od 7,00 hod. do 22,00 hod.