Zverejňujeme túto zápisnicu z volieb do Európskeho parlamentu: