Miestny úrad mestskej časti Košice – Lorinčík týmto oznamuje, že pre voľby do NR SR 2023: