Zverejňujeme zoznam zaregistrovaných kandidátov, miesto a čas volieb: