Zverejňujeme túto zápisnicu z 1. kola prezidentských volieb: