Up

Zmluvy

Zoznam uzatvorených zmlúv od 1. 1. 2011 podľa zákona 546/2010.

 

Zmluva 2013-09-30 - vodné a stočné, VVS
Zmluva 2013-07-18 o dielo: zateplenie budovy Hasička, Lechstav, dodatok 2
Zmluva 2013-07-18 o dielo: zateplenie budovy Hasička, Lechstav, dodatok 1
Zmluva - 2013-07-02 - hrobové miesto 78, Irena Ondeková
Zmluva 2013-06-27 - o dielo: zateplenie budovy Hasička, Lechstav
Zmluva 2013-06-05 - príkazná zmluva k zabezpečeniu spoločného verejného obstarávania: poistenie majetku, MČ Košice - Šaca
Zmluva 2013-06-05 - hrobové miesto 71, Juraj Petrík
Zmluva 2013-05-15 - hrobové miesto 77, Bernadeta Sabová
Zmluva 2013-05-15 - hrobové miesto 76, Mária Mitrová
Zmluva 2013-04-30 - hrobové miesto 74, Gita Bujňáková
Zmluva 2013-04-30 - hrobové miesto 73, Gita Bujňáková
Zmluva 2013-04-05 - hrobové miesto 70, Jozef Kender
Zmluva 2013-04-05 - hrobové miesto 69, Jozef Kender
Zmluva 2013-04-05 - prenájom cintorína - dodatok č. 1, RKC farnosť Poľov
Zmluva 2008-07-04 - prenájom cintorína, RKC farnosť Poľov
Zmluva 2005-07-07, číslo 565/2005 - o zverení majetku mesta do správy, Mesto Košice
Zmluva 2013-03-13 - hrobové miesto 68, Jitka Knapčoková
Zmluva 2013-03-11 - hrobové miesto 67, Matej Kender
Zmluva 2013-03-11 - hrobové miesto 66, Matej Kender
Zmluva 2013-03-11 - hrobové miesto 65, Irena Ondeková
 
 
Powered by Phoca Download