Vážení spoluobčania,

vedenie mestskej časti a poslanci MZ Vás srdečne pozývajú dňa 06. 12. 2017 v čase od 18:00 h. do 20:00 hod. na Mikulášsky punč vo dvore Čákiho-Dezőfiho paláca na Poštovej ulici vo dvore.

Tešíme sa na Vás.