V tejto kategórii nie sú žiadne články. Avšak, ak sú tu zobrazené podkategórie, tie môžu články obsahovať.

Podkategórie

Rokovací poriadok MZ je v tomto súbore na stiahnutie:

Rokovací poriadok MZ je v tomto súbore na stiahnutie:

Od 1. septembra 2017 sa Materská škola Lorinčík 15, Košice stala elokovaným pracoviskom Materskej školy Turgenevova 7, Košice. Viac informácií nájdete na stránke https://msturgenevova7.edupage.org.