pilatesMilé dámy a páni,

miestny úrad mestskej časti Košice – Lorinčík Vám ponúka možnosť zúčastniť sa prvého stretnutia s cvičiteľkou pilates pani Táňou Luberdovou. Toto prvé oboznamovacie stretnutie už spojené s cvičením sa uskutoční 31. marca 2016 o 16.30 hod. v Dome kultúry v Lorinčíku (alternatívou je aj budova Hasičky).

Tento druh cvičenia je vhodný pre vekové skupiny od 10 – 99 rokov.

Tešíme sa na Vás.

Vážení priatelia cykloturistiky.

ProSport Team Košice a Misia 24, n.o., v spolupráci s košickými cyklistami usporiadajú v stredu 2.9.2015 v odpoludňajších hodinách prvé kolo XC série amatérskych cykloturistov v našej mestskej časti. Hlavná časť trate bude viesť v Balogovom lese pri Kláštore Bosých Karmelitánov. Pretekári absolvujú dve až päť kôl podľa druhu kategórie. Predpokladaný začiatok akcie je o 16.00 hodine. Viac informácií nájdete na stránke: http://www.cyklopretekykosice.sk/sk/jesenna-xc-seria/propozicie.

oznam-2015-09-02-cyklopreteky-xc-seria-2015


oznam-2015-05-23-pozvanka-mdd-2

oznam-2015-02-24-polov-cup