Up

Oznamy, podujatia

Oznam z 29. 3. 2018 - Prerušenie distribúcie elektriny bude 12. 4. 2018
Verejná vyhláška z 20. 3. 2018 - stavebné konanie: Technická infraštruktúra pre obytnú zónu Lorinčík
Oznam z 20. 3. 2018 - Deratizácia jar 2018
Oznam z 5. 3. 2018 - dražba záhrady, dražobník Mesto Košice
Oznam z 10. 1. 2018 - vyjadrenie DPMK k vynechaniu spojov linky 20L
Oznam z 23. 8. 2017 - verejná vyhláška Mesta Košice: komunikácia Sabinovská 1. etapa
Oznam z 18. 8. 2017 - zrušenie trvalého pobytu Zuzany Volnerovej
Oznam z 24. 3. 2017 - plán výstavby prepojovacej komunikácie Lorinčík - Pereš
Oznam z 28. 12. 2016 - voľba kontrolóra bude 7. 2. 2017
Oznam z 18. 7. 2016 - riešenie križovatky Furmanec
Oznam VSD z 30. 3. 2016 - úprava NN vedenia a domových prípojok
Oznam z 19. 11. 2015 - voľby do NR SR 2016 - 1. informácia
Oznam zo 7. 7. 2015 - predbežná grafika vytýčenia pozemku
Oznam zo 7. 7. 2015 - pozvánka na vytýčenie pozemku
Oznam 2015-05-17 - info pre darcu krvi
Oznam 2015-05-07 - prerušenie dodávok elektriny
Oznam 2015-04-16 - o začatí obstarávania Územného plánu mesta Košice
Oznam 2015-03-25 - Program rozvoja mesta Košice 2015 - 2020
 
 
Powered by Phoca Download