Up

Oznamy, podujatia

Oznam z 29. 8. 2019 - verejná vyhláška - predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení líniovej komunikačnej stavby: Realizácia optických sietí, klaster Košice, obec Hýľov, Zlatá Idka
Oznam z 1. 8. 2018 - čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru
Oznam z 9. 7. 2018 - verejná vyhláška - oznam o začatí stavebného konania k stavbe "Prepojovacia komunikácia Pereš - Lorinčík"
Oznam z 29. 6. 2018 - odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru
Oznam z 15. 6. 2018 - čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru
Oznámenie z 7. 6. 2018 o zrušení trvalého pobytu Tomáša Horňáka
Leták o africkom more ošípaných
Oznam z 12. 5. 2018 - stavebné povolenie pre stavbu Technická infraštruktúra pre obytnú zónu Lorinčík
Oznam z 29. 3. 2018 - Prerušenie distribúcie elektriny bude 12. 4. 2018
Verejná vyhláška z 20. 3. 2018 - stavebné konanie: Technická infraštruktúra pre obytnú zónu Lorinčík
Oznam z 20. 3. 2018 - Deratizácia jar 2018
Oznam z 5. 3. 2018 - dražba záhrady, dražobník Mesto Košice
Oznam z 10. 1. 2018 - vyjadrenie DPMK k vynechaniu spojov linky 20L
Oznam z 23. 8. 2017 - verejná vyhláška Mesta Košice: komunikácia Sabinovská 1. etapa
Oznam z 18. 8. 2017 - zrušenie trvalého pobytu Zuzany Volnerovej
Oznam z 24. 3. 2017 - plán výstavby prepojovacej komunikácie Lorinčík - Pereš
Oznam z 28. 12. 2016 - voľba kontrolóra bude 7. 2. 2017
 
 
Powered by Phoca Download