Vážení občania,

v termíne

6. máj 2016 od 08:00 do 18:30

9. máj 2016 od 08:00 do 18:30

10. máj 2016 od 08:00 do 18:30

11. máj 2016 od 08:00 do 18:30

16. máj 2016 od 08:00 do 18:30

11. apríl 2016 od 07:00 do 16:30

12. apríl 2016 od 07:00 do 16:30

13. apríl 2016 od 07:00 do 16:30

bude prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesto:

Celá mestská časť Košice - Lorinčík

z dôvodu plánovaných prác a zariadení vysokého napätia.