Vážení občania,

v termíne

16. september 2016 od 06:50 do 17:00

20. september 2016 od 06:50 do 17:00

22. september 2016 od 07:10 do 17:00

26. september 2016 od 07:10 do 17:00

28. september 2016 od 07:10 do 17:00


bude prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesto:

celá mestská časť Košice – Lorinčík okrem novej IBV „Vyšný Lorinčík“

z dôvodu plánovaných prác a zariadení nízkeho napätia.