V októbri 2011, v dňoch 12. - 14. 10. a 17. - 21. 10., bude prerušená dodávka elektriny, viac informácií je v tomto súbore.