oznam-2017-05-30-sportovy-den-deti-bude-02-06-2017