Mestská časť Košice - Lorinčík ponúka bezplatné zapožičanie kovovej polohovacej postele, vhodnej pre ľudí odkázaných na lôžko. Bližšie informácie osobne na miestnom úrade MČ Košice - Lorinčík alebo telefonicky na číslach 055/78 98 990, 0911 216 047.