5. júna 2012 bude prerušená dodávka elektriny, viac informácií je v tomto súbore.