Vážení občania,

miestna samospráva pri MÚ MČ Košice - Lorinčík zvoláva verejné zhromaždenie, na ktorom bude prebiehať analýza návrhov riešenia, ktoré predložili vlastníci dotknutých parciel. Zhromaždenie sa uskutoční 13. 6. 2012 o 17:00 v sále kultúrneho domu.

Pozvánka je v tomto súbore. Nákres dotknutého územia je v tomto súbore.