Starosta MČ Košice - Lorinčík zverejňuje zámer prenajať nebytové priestory budovy "Hasička". Viac informácií je v tomto súbore.