Na základe požiadaviek vlastníkov pozemkov MÚ MČ Košice - Lorinčík dal vypracovať urbanistickú štúdiu pre lokalitu Breziny (Lorinčík - západ) za účelom zhodnotenia ich súčasných pozemkov na pozemky stavebné. Preto MÚ vyzýva vlastníkov parciel, nachádzajúcich sa v danej lokalite, aby písomne predložili pozmeňovacie návrhy do 15. 2. 2013. Celé znenie výzvy je v tomto súbore. Komplexný návrh je v tomto súbore.