Pozemkové spoločenstvo Urbariát Poľov oznamuje obyvateľom našej MČ, že plánuje zásah v lesnom poraste v lese v Lorinčíku – dielec 100. Jedná sa o vyťaženie tzv. kalamity, ktorú má urbariát zo zákona povinnosť vykonať. Túto povinnosť potvrdzuje aj vyjadrenie lesného úradu k uvedenej ťažbe.

Výboru pozemkového spoločenstva – Poľov je známa predchádzajúca dohoda o pozastavení ťažby v lese v Lorinčíku, avšak tento zásah je nutný, nakoľko sa jedná o kalamitu. Ak by tento zásah spoločenstvo nevykonalo, mohlo by byť vystavené sankciám.

S ťažbou by mal urbariát začať od pondelka 27. 7. 2020, závisí to od počasia.