Východoslovenská distribučná a. s. oznamuje, že v celej  mestskej časťi Košice-Lorinčík okrem časti IBV Vyšný Lorinčík bude v termíne od 19. - 20. februára 2013 od 8:00 do 17:00 prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia.