MÚ MČ Košice - Lorinčík vyzýva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je zrubová konštrukcia studne. Celé znenie výzvy je v tomto súbore.