Farnosť Najsvätejšej Trojice, Košice Pereš informuje veriacich o nových pravidlách, ktoré sa týkajú slávenia bohoslužieb:

https://farnostperes.sk/wp-content/uploads/2020/11/Info-o-sv.-omsiach-web.pdf