Vážení spoluobčania,

použité vianočné stromčeky môžete zhromažďovať na stanovištiach veľkokapacitných kontajnerov:

  • otočka autobusu,
  • Vyšný Lorinčík - Macákova 1.

Ďakujeme.