MÚ MČ Košice - Lorinčík vyzýva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou. Predmetom zákazky je dodávka a montáž klampiarskeho materiálu. Celé znenie výzvy je v tomto súbore.