V domácnostiach po celom Slovensku sa od mája do augusta 2021 uskutoční medzinárodný výskum zručností dospelých. Viac o tomto výskume je v tomto dokumente: