Starosta MČ Košice - Lorinčík vyhlasuje verejnú obchodnú súťaž na obsadenie nebytového priestoru na poschodí Domu kultúry.

Viac informácií je v tomto súbore: