Vláda SR na svojom zasadnutí 10. augusta 2021 schválila nový Covid automat, ktorý v závislosti od epidemickej situácie upravuje vstup do prevádzok, organizáciu hromadných podujatí a ďalšie záležitosti. Úrad verejného zdravotníctva SR vypracoval prehľadné grafiky aktuálnych opatrení a označenia pre prevádzky a podujatia.

Grafiky aktuálnych opatrení

Úrad verejného zdravotníctva SR vypracoval prehľadné grafiky aktuálnych opatrení podľa nového Covid automatu, aby sa verejnosť i majitelia prevádzok či organizátori podujatí vedeli jednoduchšie zorientovať vo vyhláškach a opatreniach:

Aktuálne platné opatrenia v jednotlivých okresoch je možné si rýchlo overiť aj na stránke www.automat.gov.sk.

Označenia pre prevádzky a podujatia

Majitelia prevádzok a organizátori hromadných podujatí sú povinní označiť svoju prevádzku/podujatie režimom, pre ktorý sa rozhodli. Grafické podklady pre označenie prevádzok a podujatí sú v týchto súboroch:

Režim ZÁKLAD:

Režim OTP:

Režim KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ: