VDS oznamuje, že kvôli prácam na zariadení vysokého napätia bude 13. a 14. 11. 2013 prerušená dodávka elektriny v lokalite IBV Vyšný Lorinčík. Viac informácií je v tomto a tomto súbore.