Vážení občania,

starosta MČ Košice-Lorinčík Vás pozýva na VEREJNÚ DISKUSIU k témam:

  1. Štruktúra  usporiadania mestských častí v meste Košice,
  2. Súčasný stav multifunkčného ihriska.

Verejná diskusia sa uskutoční 28. 11. 2013 o 17.00 hod. v sále kultúrneho domu.

Toto oznámenie je aj na stiahnutie v tomto súbore.