Spoločnosť KOSIT nám v súvislosti s Covid-19 omikron zasiela tento oznam: