Mená kandidátov na starostu našej MČ sú v tomto súbore. Podobne, mená kandidujúcich na poslancov sú v tomto súbore.