OZ Rieka talentov pripravuje denné tábory pre deti.

Viac informácií je na ich stránke https://www.riekatalentov.sk/sk/novinky/clanok/denny-letny-tabor-2023 a v tomto súbore: