Vážení spoluobčania,

keďže sa autám spoločnosti KOSIT a. s. nepodarilo dostaviť do našej mestskej časti v stanovenom čase na odvoz komunálneho odpadu, oznamom zo dňa 4. 2. 2015 rozhodol dispečer spoločnosti KOSIT a. s., že zber komunálneho odpadu prebehne dňa 11. 2. 2015.

Komunálny odpad, ktorý budú mať občania naviac mimo kontajnerov a nádob je potrebné priložiť k nádobám v uzavretých obaloch (taškách alebo vreciach) a obsluha ho pozbiera ručne.

Starosta MČ Damián Exner