Zverejňujeme opatrenia, ktoré vydalo Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Košiciach pre širokú verejnosť: