VDS informovala našu MČ o plánovanom prerušení distribúcie elektriny 27. 2. 2015 v čase 8:00 - 17:00 v týchto úsekoch MČ:

  • od čísla domu 1 po číslo domu 8, 10 - 40, 42, 44, 46 - 48, 50 - 55, 57, 59, 61, 63, 71, 95, 96, 106, 107, 111, 112, 114, 122, 125, 127, 130, 132, 136, 137, 138,
  • odberné miesto Lorinčík 9004 (ČOM 0000143911, EIC 24ZVS0000047285L),
  • odberné miesto Lorinčík 9021 (ČOM 0000035224, EIC 24ZVS0000015429E).

Podrobné informácie sú v týchto súboroch: domy, odberné miesta.