V roku 2015 navštívi Štatistický úrad SR vybrané domácnosti v našej MČ. Viac informácií je v tomto dokumente.