Mesto Košice oznamuje, že pripravilo strategický dokument - Program rozvoja mesta Košice 2015-2020. Celý dokument je zverejnený:

Informácia o pripravovanom strategickom dokumente je v tomto súbore.