Mesto Košice oznamuje, že začína obstarávať nový Územný plán mesta Košice. Podrobnosti vrátane spôsobu, ako zadať požiadavky, námety na riešenie a informácie sú v tomto súbore.