Mestské časti Košice Pereš, Košice Lorinčík a Farnosť Najsvätejšej Trojice Vás pozývajú k darcovstvu krvi. V sobotu, 6. júna 2015 príde mobilná transfúzna stanica z Košíc a odber krvi sa od 7:30 do 9:30 hod. uskutoční na fare, Gelnická 55, Košice Pereš (za kostolom). Odber sa môže uskutočniť pri určitom počte darcov a preto Vás chceme poprosiť, aby ste sa do 1.6.2015 nahlásili buď sms správou na mob. č.: 0918 461 790 (darovanie krvi, meno a priezvisko), alebo na pevnej linke  055/78 98 990. Viac informácií o podmienkach darcu je v tomto dokumente.

Darovanie krvi nestojí darcov veľa, ale pre ľudí v núdzi má Vaša krv cenu zlata. Príďte.