Spoločnosť KOSIT, a. s. oznamuje, že jej prevádzkové hodiny zberných dvorov sú počas sviatkov 2015 - 2016 upravené tak, ako sa píše na tejto ich webovej stránke: http://kosit.sk/otvaracie-hodiny-zbernych-dvorov-pocas-sviatkov/.