Rokovací poriadok MZ je v tomto súbore na stiahnutie:

Vážení poslanci MZ, pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 22. septembra 2015. Podrobnosti sú v tomto súbore.
  • 10. 03. 2015 (utorok)
  • 09. 06. 2015 (utorok)
  • 08. 09. 2015 (utorok)
  • 08. 12. 2015 (utorok)
Vážení poslanci MZ, pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 30. júna 2015. Podrobnosti sú v tomto súbore.
Vážení poslanci MZ, pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 9. júna 2015. Podrobnosti sú v tomto súbore.
Vážení poslanci MZ, pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 10. marca 2015. Podrobnosti sú v tomto súbore.
Vážení poslanci MZ, pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 17. septembra 2013. Podrobnosti sú v tomto súbore.
Vážení poslanci MZ, pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 28. mája 2013. Podrobnosti sú v tomto súbore.
Vážení poslanci MZ, pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 11. júna 2013. Podrobnosti sú v tomto súbore.
  • 19. 02. 2013 (utorok)
  • 28. 05. 2013 (utorok)
  • 17. 09. 2013 (utorok)
  • 17. 12. 2013 (utorok)
Vážení poslanci MZ, pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 18. decembra 2012. Podrobnosti sú v tomto súbore.
Vážení poslanci MZ, pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 30. mája 2012. Podrobnosti sú v tomto súbore.