Rokovací poriadok MZ je v tomto súbore na stiahnutie:

Vážení poslanci MZ, pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 12. 9. 2017.

Pozvánka je v tomto súbore:

 

Vážení poslanci MZ, pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 13. 6. 2017.

Pozvánka je v tomto súbore:


Vážení poslanci MZ, pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 25. 4. 2017.

Pozvánka je v tomto súbore:


Vážení poslanci MZ, pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 14. 3. 2017.

Pozvánka je v tomto súbore:


Vážení poslanci MZ, pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 13. 9. 2016.

Podrobnosti sú v tomto súbore:


Vážení poslanci MZ, pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 13. 12. 2016.

Pozvánka je v tomto súbore:

Správa o činnosti hlavnej kontrolórky je v tomto súbore:

Čerpanie rozpočtu k 30. 9. 2016 je v tomto súbore:

Vážení poslanci MZ, pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 14. 6. 2016.

Podrobnosti sú v tomto súbore:

Vážení poslanci MZ, pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 15. 3. 2016.

Podrobnosti sú v tomto súbore:

Vážení poslanci MZ, pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 9. 2. 2016.

Podrobnosti sú v tomto súbore:

Vážení občania MČ Košice-Lorinčík,

poslanci Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Lorinčík sa uzniesli na ustanovení poslaneckých dní v priestoroch miestneho úradu mestskej časti.

V každú prvú stredu v mesiaci v čase od 16.30 do 17.30 hodiny vám budú k dispozícii poslanci MZ na osobný príjem vašich podnetov, konzultácie a vysvetlenie rôznych problémov týkajúcich sa života v našej MČ.

Prvé takéto stretnutie bude v stredu 13. 1. 2016. Tešíme sa na stretnutie s vami.

Poslanci Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Lorinčík.

Vážení poslanci MZ, pozývame Vás na zasadnutie MZ, ktoré sa uskutoční 15. decembra 2015. Podrobnosti sú v tomto súbore: