Vážení spoluobčania,

v termíne 7. máj 2020 od 08:10 hod. do 15:30 hod.

je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-LORINČÍK v úseku: Lorinčík č.d. 56, 58, 60, od č.d. 64 po č.d. 69, od č.d. 74 po č.d. 83, č.d. 97, 98, 99, 118, 120, 121, 126, 128, 142, záhradkárska lokalita pri č.d. 82

Odbor prevencie kriminality Ministerstva vnútra SR vydal túto tlačovú správu určenú hlavne seniorom:

Slovensko sa momentálne nachádza v situácii, ktorú si nikto z nás ešte pred pár mesiacmi nevedel predstaviť. Aj pracovníci odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR boli nútení prijať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie šíriaceho sa vírusu COVID-19 a osobné stretnutia s občanmi a spolupracovníkmi presunúť do „on-line sveta“. Keďže v súčasnosti takmer celá krajina funguje na internetovej komunikácii, snažíme sa prostredníctvom mladšej generácie osloviť tú staršiu.

Zverejňujeme upravené otváracie hodiny pobočiek pôšt v Košiciach platné od 24. 3. 2020:

Vážení spoluobčania,

mesto Košice zabezpečilo pre našu mestskú časť materiál na ušitie rúšok. Šikovné krajčírky si môžu vyzdvihnúť tento materiál na úrade mestskej časti už dnes 25. 3. 2020 v čase od 14.00 do 16.00 hod. Materiál sa bude vydávať denne od 9.00 – 12.00 hod. vo vestibule miestneho úradu. Ohláste sa prosím vopred na tel. č. 055/78 98 990.

Dávame do pozornosti prehľadné odporúčania, ako sa správať pri chorobe COVID-19. Sú na stránke https://www.standardnepostupy.sk/covid-19-coronavirus/.

Vážení spoluobčania,

od 11.03.2020 do 23.03.2020 bude Miestny úrad mestskej časti Košice - Lorinčík vykonávať činnosť v rámci úradných hodín v obmedzenom režime. Využívajte preto radšej telefonický, prípadne elektronický kontakt. Osobná návšteva je prípustná iba vo vážnom prípade.

V tom istom termíne sú zrušené Sväté omše a pobožnosti v kostole sv. Vavrinca a kláštore Karmelitánov.

Voľné pracovné miesto: POMOCNÁ SILA do kuchyne

Miesto výkonu práce: Macákova 1, 040 11 Košice-Lorinčík

Náplň práce:

DPMK tento rok spúšťa pilotný projekt Charity BUS v spolupráci s Arcidiecéznou charitou a n. o. Oáza - nádej pre nový život v Bernátovciach. Dňa 19. 12. 2019 pristaví Dopravný podnik mesta Košice k dolnej bráne na hlavnej ulici Elektrobus - Charity BUS. V čase od 09:00 do 19:00 budú môcť ľudia prinášať trvanlivé potraviny pre ľudí v núdzi, opustené matky s deťmi a bezdomovcov. Zbierku si rozdelí Arcidiecézna charita a n.o. Oáza Bernátovce.

Link na facebook: https://www.facebook.com/dpmkofficial/photos/a.1806748526023899/2853310994700975/?type=3&theater

Vážení spoluobčania,

prišiel čas, kedy sa problém neexistencie názvov ulíc v historickej časti mestskej časti Košice – Lorinčík stal hodným riešenia. V minulosti už vytýčenie ulíc a ich nazvanie prebiehalo ale nebolo z nám neznámeho dôvodu zavedené do praxe.

Miestny úrad mestskej časti Košice – Lorinčík uskutočnil v spolupráci s útvarom hlavného architekta miesta Košice práce na definovaní uličných priestorov a určení pravidiel vytýčenia názvov ulíc a doplnenia orientačných čísel rodinných domov. Zodpovedný odborník spracoval mapový návrh vytýčenia uličných priestorov. Tento návrh obsahuje 13 nových uličných priestorov a jeden návrh názvu križovatky.