oznam-2016-03-22-zapis-zs-polov

Milí občania,

úrad mestskej časti Košice–Lorinčík by rád zriadil a distribuoval svojim občanom informačný časopis s novinkami, oznamami a užitočnými informáciami zo života v našej mestskej časti.

Hľadáme preto ľudí, ktorí by sa chceli podieľať na tvorbe tohto diela akýmkoľvek spôsobom. Forma, obsah ani rozsah nie sú nijako stanovené, záleží na Vašom záujme a predstave. Veľmi radi privítame akúkoľvek ponuku spolupráce a veríme, že sa nájdu tvoriví ľudia so záujmom o našu mestskú časť, ktorá v tomto roku oslavuje 610. výročie prvej zmienky o obci Lorinčík.

Svoj záujem môžete prejaviť osobnou návštevou u starostu mestskej časti alebo e-mailovou správou na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

V prípade záujmu si dohodneme prvé stretnutie redakčnej rady.

Vedenie mestskej časti Košice-Lorinčík

Pozvánka - záhrada včera, dnes a zajtra

Kosit a. s., vydáva nový kalendár separovaného vrecového zberu na rok 2016. Na stiahnutie je na ich stránke:

http://kosit.sk/wp-content/uploads/2012/02/kalendar_zber_2016_kosice.pdf

Spoločnosť Kosit zaslala tento kalendár v tlačenej forme občanom priamo domov. Ak ku niekomu nedorazil, prosíme Vás, kontaktujte priamo spoločnosť Kosit, alebo náš miestny úrad.

Zvítajme sa s novým rokom
v dobrej vôli, pohode,
starosti nech idú bokom,
odplavia sa po vode.
S úprimnosťou svoje čaše
dvíhame tiež vozvysok:
nech je pevné zdravie vaše,
nech je šťastný nový rok!

Spoločnosť KOSIT, a. s. oznamuje, že jej prevádzkové hodiny zberných dvorov sú počas sviatkov 2015 - 2016 upravené tak, ako sa píše na tejto ich webovej stránke: http://kosit.sk/otvaracie-hodiny-zbernych-dvorov-pocas-sviatkov/.

S nastávajúcou zimou oznamujeme občanom, že komunikácie na Vyšnom Lorinčíku sú v správe mesta Košice a preto v prípade potreby kontaktujte dispečing MMK na tel. č. 0903 602 383.

MÚ MČ Košice – Lorinčík týmto oznamuje, že dňom 31. 12. 2015 sa prevádzka obchodu potravín v Hasičke končí.

Zároveň oznamuje začiatok súťaže na prenájom priestorov na prevádzku potravín.

Priatelia čistého lesa, pozývame Vás na jesenné čistenie nášho lesa. Pozývame predovšetkým deti spolu s rodičmi.

Stretnutie bude dňa 7. 10. 2015 o 16.30 hod. pri vchode do Balogovho lesa z Pytliackej ulice (najvyššie miesto na Vyšnom Lorinčíku, kde bude pristavený veľkokapacitný kontajner). Prejdeme sa spoločne po lese a vyzbierame to, čo tam nepatrí. Teplý čaj a vrecia na odpad zabezpečí Miestny úrad. Chuť pomôcť našej prírode si musí priniesť každý sám.

Navštívia Nás aj priatelia z OZ Dračia stopa.

Tešíme sa na Vás

Starosta a poslanci MČ Košice – Lorinčík.

Firma GEODETICCA s. r. o. bude dňa 23. 7. 2015 (štvrtok) o 09:00 hod. vytyčovať prístupovú komunikáciu - časť hranice pozemku parcely registra CKN č. 295 (parciel registra EKN č. 109/2, 145/45, 102, 145/46, 248/1) v katastrálnom území Lorinčík. Preto pozýva vlastníkov predmetného pozemku aj susedných pozemkov, aby sa vytýčenia zúčastnili a aby sa oboznámili s priebehom a označením vytýčenej hranice pozemku a vyjadrili sa k vytýčeniu (súhlas, nesúhlas, pripomienky).
Celý text pozvánky je v tomto dokumente, predbežná grafika zase v tomto dokumente.