Zachádzky spojov z linky č. 20L pravidelnej mestskej hromadnej dopravy kvôli cestám do alebo zo základných škôl ZŠ Trebišovská, ZŠ Bernoláková (platí len v dňoch školského vyučovania) z MČ Košice - Lorinčík a MČ Košice - Pereš:

Vážení občania,

v termíne

16. september 2016 od 06:50 do 17:00

20. september 2016 od 06:50 do 17:00

22. september 2016 od 07:10 do 17:00

26. september 2016 od 07:10 do 17:00

28. september 2016 od 07:10 do 17:00


bude prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesto:

celá mestská časť Košice – Lorinčík okrem novej IBV „Vyšný Lorinčík“

z dôvodu plánovaných prác a zariadení nízkeho napätia.


oznam-2016-07-18-riesenie-krizovatky-furmanecKeďže bola dokončená rekonštrukcia križovatky "Na Furmanci", ale správa komunikácií ešte nezrealizovala vodorovné ani zvislé dopravné značenie, zverejňujeme pre vodičov grafické vyobrazenie priebehu smerov jazdy v tejto križovatke tak, ako ho schválil krajský dopravný inšpektorát.

Tu je náhľad na riešenie križovatky:

Miestny úrad mestskej časti Košice - Lorinčík

Na základe podnetu občana pána Pavla Juhása Vás pozývame na verejné stretnutie občanov za účelom prejednania veci: Prevádzkový poriadok multifunkčného ihriska.

Verejné stretnutie sa bude konat' v sále Domu kultúry v Lorinčíku vo štvrtok 23. 6. 2016 o 16.30 hod.

S pozdravom

Damián Exner, starosta MČ

oznam-2016-06-10-den-deti-2016-06-12

Pre potreby rýchleho informovania občanov a návštevníkov našej mestskej časti sme vytvorili aplikáciu "Lorinčík". Stiahnuť si ju môžete zdarma z Google Play, stačí zadať vo vyhľadávaní slovo "lorinčík". Zatiaľ je vyhotovená iba pre zariadenia na platforme Android a v schvaľovaní formou Apple je i verzia pre iphone zariadenia. Veľmi radi privítame Vaše pripomienky a námety ohľadne tejto plánovanej služby pre Vás.

Starosta MČ Košice - Lorinčík Damián Exner

Vážení občania,

v termíne

29. apríl 2016 od 06:50 do 18:30

bude prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesto:

Celá mestská časť Košice - Lorinčík

z dôvodu plánovaných prác a zariadení vysokého napätia.

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s. Mlynská 31, Košice pripravuje realizáciu stavby:

Lorinčík - úprava NN a DP

ktorej obsahom je úprava existujúceho vzdušného NN vedenia, spočívajúca vo výmene nevyhovujúcich podperných bodov a vodičov existujúceho distribučného vedenia ako aj úprave dotknutých domových prípojok.

Predpokladaný termĺn realizácie stavby je rok 2016.

Tu je celé znenie oznamu vrátanie grafickej situácie:

Vážení občania,

v termíne

11. apríl 2016 od 07:00 do 16:30

12. apríl 2016 od 07:00 do 16:30

13. apríl 2016 od 07:00 do 16:30

bude prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesto:

Celá mestská časť Košice - Lorinčík

z dôvodu plánovaných prác a zariadení vysokého napätia.

Vážení občania,

v termíne

6. máj 2016 od 08:00 do 18:30

9. máj 2016 od 08:00 do 18:30

10. máj 2016 od 08:00 do 18:30

11. máj 2016 od 08:00 do 18:30

16. máj 2016 od 08:00 do 18:30

11. apríl 2016 od 07:00 do 16:30

12. apríl 2016 od 07:00 do 16:30

13. apríl 2016 od 07:00 do 16:30

bude prerušená distribúcia elektriny pre odberné miesto:

Celá mestská časť Košice - Lorinčík

z dôvodu plánovaných prác a zariadení vysokého napätia.