S nastávajúcou zimou oznamujeme občanom, že komunikácie na Vyšnom Lorinčíku sú v správe mesta Košice a preto v prípade potreby kontaktujte dispečing MMK na tel. č. 0903 602 383.

MÚ MČ Košice – Lorinčík týmto oznamuje, že dňom 31. 12. 2015 sa prevádzka obchodu potravín v Hasičke končí.

Zároveň oznamuje začiatok súťaže na prenájom priestorov na prevádzku potravín.

Priatelia čistého lesa, pozývame Vás na jesenné čistenie nášho lesa. Pozývame predovšetkým deti spolu s rodičmi.

Stretnutie bude dňa 7. 10. 2015 o 16.30 hod. pri vchode do Balogovho lesa z Pytliackej ulice (najvyššie miesto na Vyšnom Lorinčíku, kde bude pristavený veľkokapacitný kontajner). Prejdeme sa spoločne po lese a vyzbierame to, čo tam nepatrí. Teplý čaj a vrecia na odpad zabezpečí Miestny úrad. Chuť pomôcť našej prírode si musí priniesť každý sám.

Navštívia Nás aj priatelia z OZ Dračia stopa.

Tešíme sa na Vás

Starosta a poslanci MČ Košice – Lorinčík.

Firma GEODETICCA s. r. o. bude dňa 23. 7. 2015 (štvrtok) o 09:00 hod. vytyčovať prístupovú komunikáciu - časť hranice pozemku parcely registra CKN č. 295 (parciel registra EKN č. 109/2, 145/45, 102, 145/46, 248/1) v katastrálnom území Lorinčík. Preto pozýva vlastníkov predmetného pozemku aj susedných pozemkov, aby sa vytýčenia zúčastnili a aby sa oboznámili s priebehom a označením vytýčenej hranice pozemku a vyjadrili sa k vytýčeniu (súhlas, nesúhlas, pripomienky).
Celý text pozvánky je v tomto dokumente, predbežná grafika zase v tomto dokumente.

Milí seniori, starosta MČ Košice - Pereš Vás pozýva na Olympiádu seniorov:

oznam-2015-06-13-olympiada-seniorov-2015

Mestské časti Košice Pereš, Košice Lorinčík a Farnosť Najsvätejšej Trojice Vás pozývajú k darcovstvu krvi. V sobotu, 6. júna 2015 príde mobilná transfúzna stanica z Košíc a odber krvi sa od 7:30 do 9:30 hod. uskutoční na fare, Gelnická 55, Košice Pereš (za kostolom). Odber sa môže uskutočniť pri určitom počte darcov a preto Vás chceme poprosiť, aby ste sa do 1.6.2015 nahlásili buď sms správou na mob. č.: 0918 461 790 (darovanie krvi, meno a priezvisko), alebo na pevnej linke  055/78 98 990. Viac informácií o podmienkach darcu je v tomto dokumente.

Darovanie krvi nestojí darcov veľa, ale pre ľudí v núdzi má Vaša krv cenu zlata. Príďte.

VDS informovala našu MČ o plánovanom prerušení distribúcie elektriny 28. 5. 2015 v čase 7:20 - 14:30 na týchto uliciach:

Sluková, Beskydská, Poloninská, Macákova, Pieninská, Pytliacka, Čergovská.

Podrobné informácie sú v tomto súbore.

V súvislosti so začatím rekonštrukcie električkových tratí v križovatke Tr. SNP, Bardejovská a na Bardejovskej ulici (od 10. 5. 2015) sa menia zachádzky vybraných spojov z liniek pravidelnej mestskej hromadnej dopravy kvôli cestám do alebo zo základných škôl na Luníku VI - VIII (platí len v dňoch školského vyučovania).

Od pondelka 11. 5. 2015 NEBUDÚ zachádzať na zastávky "DPMK" a "Spoločenský pavilón" tieto spoje z linky 20L, ich trasa je:

ráno:

  • 7:06 hod Pereš ... - ... 7:14 hod Lorinčík - ... Moldavská cesta - na kruhovom objazde rovno - SOŠ automobilová (7:24) - Moldavská cesta - doľava - Idanská - doľava – ZŠ Bernolákova 7:26 hod  - Trieda SNP - doprava - Toryská - Moldavská cesta – Štúrova  - Nám. osloboditeľov (7:36) ... - Košická Nová Ves 7:49 hod;
  • 7:22 hod Pereš (bez zachádzky na Lorinčík) ... - DPMK (7:30) - Spoločenský pavilón (7:32) - SOŠ automobilová (7:32) ... - Nám. osloboditeľov  7:39 hod;

poobede:

  • 12:03 hod Košická Nová Ves - ... SOŠ automobilová (12:26) - Spoločenský pavilón (12:28)  - DPMK (12:29) ... - Pereš 12:36 hod ... - ... Lorinčík 12:45 hod - .... Košická Nová Ves 13:17 hod;
  • 13:00 hod ZŠ Bernolákova – doprava Idanská – doprava - SOŠ automobilová (13:02) - Spoločenský pavilón (13:04)  - DPMK (13:05) ...  - Pereš (13:13)  ... - ... Lorinčík 13:21 hod;
  • 13:31 hod Košická Nová Ves - ... - Nám. osloboditeľov (13:46 hod) ... -  ... Štúrova - Toryská - doľava -   Trieda SNP - doľava - ZŠ Bernolákova (13:56) - Idanská - doprava -  SOŠ automobilová (13:58) - Spoločenský pavilón (14:02) - DPMK (14:03) -  ... - Pereš (14:08)  ... - ... Lorinčík (14:16)  -  ... Košická Nová Ves 14:48 hod.;

Na červeno označené sú zrušené zastávky. Zachádzky spojov ku ZŠ Bernolákova ostávajú zachované.

Mesto Košice oznamuje, že začína obstarávať nový Územný plán mesta Košice. Podrobnosti vrátane spôsobu, ako zadať požiadavky, námety na riešenie a informácie sú v tomto súbore.

Mesto Košice oznamuje, že pripravilo strategický dokument - Stratégia rozvoja dopravy a dopravných stavieb mesta Košice. Celý dokument je zverejnený na stránke MŽP SR na tejto adrese: http://www.enviroportal.sk/en/eia/detail/strategia-rozvoja-dopravy-dopravnych-stavieb-mesta-kosice.