center

Kontajner na BIO odpad bude pristavený v týchto termínoch:

Otočka autobusu

07. 03. 2020
04. 04. 2020
02. 05. 2020
06. 06. 2020
04. 07. 2020
01. 08. 2020
05. 09. 2020
03. 10. 2020
07. 11. 2020

Vyšný Lorinčík

21. 03. 2020
18. 04. 2020
16. 05. 2020
20. 06. 2020
18. 07. 2020
15. 08. 2020
19. 09. 2020
17. 10. 2020
21. 11. 2020

Tento kontajner je určený výlučne na rastlinný BIO odpad (tráva, konáre...). Kontajner bude označený nápisom BIO ODPAD, preto Vás žiadame o jeho napĺňanie iba rastlinným BIO odpadom.

Pomôžme spolu zdravému životnému prostrediu!

 Termíny rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre rok 2020

Otočka autobusu *
Stanovište oproti MÚ Vyšný Lorinčík **

05. až 07. 03. 2020
16. až 18. 04. 2020
14. až 16. 05. 2020
11. až 13. 06. 2020
09. až 11. 07. 2020
06. až 08. 08. 2020
03. až 05. 09. 2020
01. až 03. 10. 2020
29. až 31. 10. 2020
26. až 28. 11. 2020

10. až 12. 03. 2020
21. až 23. 04. 2020
19. až 21. 05. 2020
16. až 18. 06. 2020
14. až 16. 07. 2020
11. až 13. 08. 2020
08. až 10. 09. 2020
06. až 08. 10. 2020
03. až 05. 11. 2020
01. až 03. 12. 2020

08. a 09. 03. 2020
19. a 20. 04. 2020
17. a 18. 05. 2020
14. a 15. 06. 2020
12. a 13. 07. 2020
09. a 10. 08. 2020
06. a 07. 09. 2020
04. a 05. 10. 2020
01. a 02. 11. 2020
29. a 30. 11. 2020

Vážení spoluobčania,

 

9. a 16. novembra 2019 od 8.00 hod. s odvozom o 15.00 hod.

 

bude na otočke autobusu pristavený veľkokapacitný kontajner určený výlučne na BIO odpad (tráva, konáre...). Kontajner bude označený nápisom BIO ODPAD, preto Vás žiadame o jeho napĺňanie iba rastlinným BIO odpadom.

 

Pomôžme spolu zdravému životnému prostrediu!

Kontajner na BIO odpad bude v roku 2019 raz mesačne pristavený a to v prvú sobotu v mesiaci od 8.00 do 15.00 hod. na otočke autobusu v Lorinčíku. Termíny pristavenia sú teda:

  • 2. 3. 2019
  • 6. 4. 2019
  • 4. 5. 2019
  • 1. 6. 2019
  • 6. 7. 2019
  • 3. 8. 2019
  • 7. 9. 2019
  • 5. 10. 2019

Tento kontajner je určený výlučne na rastlinný BIO odpad (tráva, konáre...). Kontajner bude označený nápisom BIO ODPAD, preto Vás žiadame o jeho napĺňanie iba rastlinným BIO odpadom.

Pomôžme spolu zdravému životnému prostrediu!

 Termíny rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre rok 2019

Otočka autobusu Stanovište oproti MÚ Vyšný Lorinčík *

7. až 9. 3. 2019
4. až 6. 4. 2019
9. až 11. 5. 2019
6. až 8. 6. 2019
4. až 6. 7. 2019
1. až 3. 8. 2019
29. až 31. 8. 2019
26. až 28. 9. 2019
24. až 26. 10. 2019
21. až 23. 11. 2019

12. až 14. 3. 2019
9. až 11. 4. 2019
14. až 16. 5. 2019
11. až 13. 6. 2019
9. až 11. 7. 2019
6. až 8. 8. 2019
3. až 5. 9. 2019
1. až 3. 10. 2019
29. až 31. 10. 2019
26. až 28. 11. 2019

10. a 11. 3. 2019
7. a 8. 4. 2019
12. a 13. 5. 2019
9. a 10. 6. 2019
7. a 8. 7. 2019
4. a 5. 8. 2019
1. a 2. 9. 2019
29. a 30. 9. 2019
27. a 28. 10. 2019
24. a 25. 11. 2019

Vážení spoluobčania,

 

2. 5. 2018 od 08.00 do 16.00

 

bude na Čergovskej ulici pristavený veľkokapacitný kontajner určený výlučne na BIO odpad (tráva, konáre...). Kontajner bude označený nápisom BIO ODPAD, preto Vás žiadame o jeho napĺňanie iba rastlinným BIO odpadom.

 

Pomôžme spolu zdravému životnému prostrediu!

 Termíny rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre rok 2018

Otočka autobusu Stanovište oproti MÚ Vyšný Lorinčík *

08. až 10.03.2018
12. až 14.04.2018
10. až 12.05.2018
07. až 09.06.2018
05. až 07.07.2018
02. až 04.08.2018
30.08 až 01.09.2018
27. až 29.09.2018
25. až 27.10.2018
22. až 24.11.2018

13. až 15.03.2018
15. až 16.04.2018
15. až 17.05.2018
12. až 14.06.2018
12. až 12.07.2018
07. až 09.08.2018
04.až 06.09.2018
02. až 04.10.2018
30.10. až 01.11.2018
27. až 29.11.2018

11. a 12.03.2018
17. až 19.04.2018
13. a 14.05.2018
10. a 11.06.2018
09. a 09.07.2018
05. a 06.08.2018
02. a 03.09.2018
30. a 01.10.2018
29. a 29.10.2018
25. a 26.11.2018

Termíny rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre rok 2017


Otočka autobusu Stanovište oproti MÚ Vyšný Lorinčík *

09. až 11.03.2017
 06. až 08.04.2017
 11. až 13.05.2017
 08. až 10.06.2017
 06. až 08.07.2017
 03. až 05.08.2017
 31.08 až 02.09.2017
 28. až 30.09.2017
 26. až 28.10.2017
 23. až 25.11.2017

14. až 16.03.2017
11. až 13.04.2017
16. až 18.05.2017
13. až 15.06.2017
11. až 13.07.2017
08. až 10.08.2017
05.až 07.09.2017
03. až 05.10.2017
31.10. až 02.11.2017
28. až 30.11.2017

12. a 13.03.2017
09. a 10.04.2017
14. a 15.05.2017
11. a 12.06.2017
09. a 10.07.2017
06. a 07.08.2017
03. a 04.09.2017
01. a 02.10.2017
29. a 30.10.2017
26. a 27.11.2017

* Vyšný Lorinčík - má dve stanovištia pre VKK. Ich polohu a termíny rozmiestnenia si môžete stiahnuť samostatne:

oznam-2017-02-04-vkk-vysny-lorincik-2017

Dôležité telefónne čísla:

KOSIT dispečer: 055 / 72 70 716, 055 / 72 70 781

odchyt psov: 0905 313 084, 0905 350 372

Vážení spoluobčania,

12. 11. 2016 od 07.30 do 17.00

bude na otočke autobusu pristavený veľkokapacitný kontajner určený výlučne na BIO odpad (tráva, konáre...). Kontajner bude označený nápisom BIO ODPAD, preto Vás žiadame o jeho napĺňanie iba rastlinným BIO odpadom.

Pomôžme spolu zdravému životnému prostrediu!