Košický samosprávny kraj zverejňuje toto rozhodnutie o odstránení stavby „Demontáž 22 kV vzdušného vedenia DPMK od meniarne „F“ po križovatku Červený rak, stavebný objekt SO 101 – Demontáž 2x22kV vedenia“, úsek od betónového stožiara č. 55 po železné priehradové stožiare č. 79 a 80 umiestnené pri križovatke Červený Rak.

Text rozhodnutia je tu: https://web.vucke.sk/files/sk/uradna-tabula/povinne-informacie/stavebny-urad/rozhodnutie_odstranenie_stavby_demontaz_vn_20181116.pdf.

 

Zverejňujeme rozhodnutie z RÚVZ Košice, ktorým nariaďuje zabezpečiť deratizáciu v Košiciach:

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach odvoláva vyhlásenie Času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru na územnom obvode okresov Košice I až IV a okrese Košice – okolie odo dňa 7. 9. 2018 od 8.00 hod. Viac v tomto dokumente:

Vzhľadom na zvýšený počet požiarov a vhodné prírodné podmienky pre vznik a šírenie požiaru v prírodnom prostredí Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach pristúpilo k vyhláseniu Času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru na územnom obvode okresov Košice I až IV a okrese Košice – okolie odo dňa 1. 8. 2018 od 6.00 hod. Viac v tomto dokumente:

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach odvoláva vyhlásenie Času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru na územnom obvode okresov Košice I až IV a okrese Košice – okolie odo dňa 29. 6. 2018 od 12.00 hod. Viac v tomto dokumente:

Vážení občania,

zverejňujeme schválený Záverečný účet našej MČ za rok 2017:

Behtesda senior zariadenie pre seniorov, Macákova 1, Košice hľadá pomocnú silu do kuchyne (dôchodkyňu). Kontakt: 0905 310 549